Polesie (Łódź) - Alergolog na NFZ

aktualizacja: kwiecień 2022 r.

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital

ul. Stefana Żeromskiego 113
Łódź-Polesie
tel. +48 42 205 98 50

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 35 dni
Liczba osób oczekujących: 33